Background image

Blog

  • SilverStripen template-järjestelmästä

    Edellisessä blogitekstissäni kerroin lyhyesti SilverStripe-julkaisujärjestelmästä ja sen pian ilmestyvästä 3.0-versiosta. Tässä blogitekstissä kerron järjestelmän sivupohjista ja niiden suhteesta PHP-ohjelmointikoodiin. SilverStripessä saitin ulkoasuun vaikuttavat templatet löytyvät hakemistosta /themes/[teema]/templates/ Kyseisen kansion juuresta löytyy tiedosto Page.ss, joka toimii kyseisen teeman pohjana. SilverStripen templaattikielessä voi käyttää sekä ohjelmointilogiikkaa että viittauksia PHP-ohjelmointikieleen. Prosenttimerkillä viitataan logiikkaan esimerkiksi seuraavasti: <li <% if […]