Background image

Kokemuksia Linked Data -projektista

November 15th, 2010

Flo Apps Oy muunsi kuluneen kesän aikana Tanssin Tiedotuskeskuksen TANKA-tietokannan semanttiseen Linked Data -muotoon. Palvelu avattiin maanantaina 11.10.2010 osoitteessa http://www.danceinfo.fi/tanka. Linked Data on viimeisen parin vuoden aikana lyönyt läpi ulkomailla, etenkin Iso-Britanniassa, todella vahvasti.

Tässä blogikirjoituksessa valoitamme hieman projektin taustoja. Seuraavalla kerralla kerromme hankkeen teknisestä toteutuksesta.

Lähtökohtatilanne

Tanssin tiedotuskeskus kuuli Linked Datasta ensimmäisen kerran EU-rahoitteisen SPACE-projektin yhteydessä. SPACE on kulttuurialan liikkuvuuden kehittämiseen keskittyvä pilottiprojekti. Yksi sen osa-alueista on Linked Dataa hyödyntävä Travelogue-hanke.

Traveloguen ideana on kokeilla, miten Linked Dataa voidaan hyödyntää kansainvälistä liikkuvuutta koskevan tilastotiedon analysoinnissa. Analyysityökalun prototyypit ovat nähtävissä seuraavissa osoitteissa:

www.arts-mobility.info/map

www.arts-mobility.info/countries

Traveloguen takana on belgialainen Vlaams Theater Instituut, joka on soveltanut Linked Data -teknologiaa myös omien laajojen tietokantojensa uudistamiseen osoitteessa http://data.vti.be/statics/root?lang=en

Mitä lisäarvoa Linked Datan toivotaan tuovan?

Tanssin tiedotuskeskus toivoo, että Linked Datan avulla he saavat omat verkkotietolähteensä keskustelemaan paremmin keskenään. Tiedotuskeskuksen sivuilla on käytännössä kolme tietolähdettä, jotka sisältävät tietoa samoista asioista: Tanka – suomalaisen tanssin tietokanta, esitys- ja katsojatilastot sekä esityskalenteri. Lisäksi tiedotuskeskus julkaisee englanninkielistä pr-lehteä suomalaisesta tanssista. Jatkossa he aikovat julkaista lehden artikkelit myös verkossa – Linked Dataa hyödyntäen.

Samalla Tanssin Tiedotuskeskus toivoo voivansa kehittää Linked Data -pohjaisen tiedonkeruujärjestelmän. Tavoitteena on luoda lopulta uusi käyttöliittymä, joka yhdistää nyt erillään olevia tietoja ja tarjoaa näin monipuolisemman kuvan suomalaisen tanssin kentän toiminnasta. Toinen tavoiteltu lisäarvo on tiedotuskeskuksen tuottaman tiedon entistä helpompi jatkohyödyntäminen ja levittäminen muualla verkossa ja muualle verkkoon.

Mitä kokemuksia hankkeesta on tähän mennessä?

Koska kyseessä on melko uusi teknologia, alkuperäinen ajatus melko selkeärajaisesta projektista on muuttunut monivuotiseksi kehittämistyöksi. Käytännön hyödyt Linked Datan hyödyntämisestä tulevat esiin siinä vaiheessa, kun TANKA-tietokannan tietoja aletaan yhdistellä muihin Linked Data -pohjaisiin tietolähteisiin.

Kysymyksiin vastasi Tanssin tiedotuskeskukselta tiedottaja Piia Ahonen.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest comments

Tapio Nurminen on Vuoden 2013 kuntakartta SVG-muodossa

Kartta on vapaasti hyödynnettävissä, mutta lisenssiehdot kannattaa varmistaa Kuntaliitolta.

Arvi Leino on Vuoden 2013 kuntakartta SVG-muodossa

Kartalle on latauslinkki. Onko kartta vapaasti hyödynnettävissä esim. CC By 4.0 käyttöluvalla? ht...